Advocatenkantoor Dekkers - Advocaat gespecialiseerd in Familierecht Beveren - Echtscheiding Vereffening Verdeling Verkeersrecht 9120 Beveren-Waas


Wat kost een advocaat?De kostprijs van de advocaat wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren. Enerzijds is er de betaling van de door de advocaat geleverde prestaties, met name het ereloon, anderzijds zijn er de kosten.

Voor het ereloon wordt gewerkt met een uurtarief dat op de eerste consultatie wordt besproken en vastgelegd voor de hele looptijd van het dossier. Ook voor de kosten (administratie kosten, verplaatsingskosten,...) wordt in een vast bedrag voorzien.

Om een al te grote eindafrekening te vermijden, zullen er op regelmatige basis voorschotten worden gevraagd.

Tenslotte zal steeds worden nagegaan of er tussenkomst is van een rechtsbijstandsverzekeraar, in welk geval het ereloon en de kosten integraal zullen worden gedragen door de betrokken verzekeringsmaatschappij.

Sinds 1 januari 2014 is het beroep van advocaat onderworpen aan BTW en dient er 21% BTW aan de klant te worden doorgerekend.

Advocaat Beveren Beveren-Waas 9120 Advocatenkantoor Familierecht Verkeersrecht

Advocatenkantoor
Stephanie Dekkers
Kallobaan 14
9120 Beveren

+32 3 296 75 59
info@advocaatdekkers.be
Google+